Ք ․ Երևան Բաշինջաղյան 108

Շարունակել

MG ACCOUNTING

Mg Accounting Հաշվապահական գրասենյակի ստեղծման գաղափար է հանդիսացել , Ստեղծել մեծ գործարար հարթակ - միավորելով ՀՀ-ում գործող փոքր և միջին տնտեսվարող սուբյեկտներին , որտեղ (բիզնես) համագործակցման, փոխշահավետ աշխատանքի արդյունքում կստանանք ավելի մեծ, կայուն և աճող եկամուտ քան առանձին-առանձին գործելու դեպքում:

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում
image

Սկսնակ գործարարները կխնայեն իրենց ժամանակը և ռեսուրսները՝ Կազմակերպության ստեղծման և գրանցման գործընթացը վստահելով մեզ, քանզի մենք կանենք դա ԱնվՃար։

Հաշվապահական Հաշվառում
image

Մեր կողմից մատուցվող հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների նկատմամբ կիրառվում են որակի վերահսկման եռակի մակարդակ , որը թույլ է տալիս ապահովել բարձր և որակյալ ծառայություններ:

Կազմակերպության, Ընկերության անցած տարիների տվյալների ավտոմատացում
image

Կազմակերպության, Ընկերության անցած տարիների տվյալների ավտոմատացումը իրականացվում է համակարգչային մասնագիտացված ծրագրերի միջոցով, որը ապահովում է գործընկերոջ համաչափ զարգացում և բերում առավելություն շուկայի նկատմամբ։

Հարկերի, Տուրքերի պլանավորում և հաշվարկում
image

Հարկերի, Տուրքերի կազմումը և հաշվարկումը Հաշվապահական հաշվառման և տնտեսվարողի բիզնես պլանավորման կարևորագույն և բարդ խնդիրներից մեկն է, որը պետք է կատարվի ճշգրիտ և ժամանակին, իսկ օգտվելով Մեր ընկերության ծառայություններից դուք կստանաք ոչ միայն ճշգրիտ հաշվարկ, այլ նաև մի շարք արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն։

Արտահանման և Ներմուծման փաստաթղթերի կազմում և Ներկայացում
image

Ընկերության կողմից մատուցվում է ԵՏՄ և Երրորդ երկրներրց ներմուծված կամ արտահանման հայտարարագրերի կազմում, Ապրանքանյութական հոսքերի հաշվառում, հումք նյութերի ինքնարժեքի հաշվարկում, Արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկում։

Հարկային, հաշվապահական և Իրավաբանական խորհրդատվություն
image

Յուրաքանչուր գործընկեր կստանա անհատական մոտեցում։ Ընկերության Տնօրենը անձամբ լսում և տրամադրում է հարկային, հաշվապահական և Իրավաբանական խորհրդատվություն ցանկացած բարդ իրավիճակում։

Հարկային, հաշվապահական և Իրավաբանական խորհրդատվություն
image

Յուրաքանչուր գործընկեր կստանա անհատական մոտեցում։ Ընկերության Տնօրենը անձամբ լսում և տրամադրում է հարկային, հաշվապահական և Իրավաբանական խորհրդատվություն ցանկացած բարդ իրավիճակում։

Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում
image

Ընկերության կողմից Ֆինանսական և Հարկային հաշվետվությունները կազմվում են միմիյան ՀՀ Օրենքներին համապատասխան և ստուգվում երեք աշխատակցի կողմից, բացառելով բացթողումներ և շեղումններ։ Ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են տրամադրվել ինչպես Հայերեն այնպես էլ Պարսկերեն, Ռուսերեն և Անգլերեն։

ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկում
image

Ընկերության կողմից տրամադրվում է ՊԵԿ-ի կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկման ծառայություն ինչպես ՊԵԿ-ի Բողոքարկման հանձնաժողովում՝ այնպես էլ Վարչական և Վերաքննիչ Դատարաններում։ Ընկերությունը ունեցել է լուրջ հաջողություններ տվյալ ոլորտում, ինչպես նախորդ այնպես էլ նոր կառավարման համակարգում։

ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
image

Ընկերության կողմից կատարվում է գործունեության ուսումնասիրում, առանձնահատկությունների բացահայտում, բիզնես աջակցում, նոր շուկաների ներգրավում, Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մշակում և ներդրում, Ձեռնարկության գործառնական ռազմավարության մշակում:

Բիզնես վարկերի աջակցում, փաստաթղթերի կազմում
image

Ընկերության աշխատակիցները վարկավորման ճիշտ մոդելի ընտրության հարցում Ձեզ կմատուցեն խորհրդատվություն։ Բանկերի առաջարկած ֆինանսավորման պայմանների ճիշտ ուսումնասիրման և վերլուծության շնորհիվ կստանաք առավելագույն արդյունք, ինչպես նաև կմոդելավորեք և Ըստ արժանավույն կներկայացնեք, Ձեր բիզնես գործունեությունը Բանկում։

Ինչպես ՆԱև
image

Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում և կատարելագործում, ՀՀ տարածքում գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան գործարար բանակցություններին անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում, Կանխատեսումների նախապատրաստում, Առուվաճառքի պայմանագրերի ֆինանսական վերլուծություն, Ձեռնարկությունների վերակառուցակարգում, Գնման և տարածման համակարգերի բարելավում:

ՍԻՆԵՐԳԻԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԵՋ

Սիներգիան դա արդյունք ստանալու համար համագործակցություն է երկու կամ ավելի անձերի միջև ,որն ապահովում է շատ ավելի բարձր արդյունք, քան առանձին-առանձին կամ միայնակ գործողություններ ծավալելու դեպքում։ Այսպիսով՝ հիմնվելով այս տրամաբանությանը, ստեղծեցինք մի գաղափար, որով մեր գործընկերները շուկայում գործում են ոչ թե առանձին, այլ ՝ խմբերով և դա ոչ միայն շուկայական հարաբերություններում, այլ նաև իրենց հաշվապահական հաշվառման վարման մեջ: Սիներգիան հաշվապահական հաշվառման մեջ նոր գաղափար է , որով էլ մեր գործընկերներն իրենց ճկունությամբ տարբերվում են իրենց մրցակիցներից և աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման շնորհիվ ՝ ապահովում կայուն աճ ։ Տարիների ընթացքում՝ համալրելով մեր աշխատակազմը և գործընկերներին, հասկացանք, որ մեր գաղափարը աշխատեց նաև մեզ համար:

image

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo